Política de privacitat

La visita a aquesta web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. En el cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides serán utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les finalitats per a les quals es recolliran les dades s’especificaran en el propi formulari de dades, incloent la gestió de l’alta com a usuari, l’enviament d’informació commercial de futures campanyes, productes i/o serveis per correu postal o per mitjans electronics, incloent SMS, així com la realització d’enquestes. Els usuaris que facilitin dades de caracter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades a un fitxer responsabilitat de Antídotres, SL, aixi com el tractament informatitzat o no de les mateixes.

Antídotres SL ha adoptat les mesures técniques i organitzatives necessaries per garantir la seguretat i integritat de les dades, aixi com per evitar la seva alteració, perdua, tractament o accés no autoritzat. Els usuaris els quals les seves dades siguin objecte de tractament podrán exercir gratuitament els drets d’oposició, acces i informació, rectificació, cancel.lació de les seves dades i revocació de la seva autorització, sense efectes retroactius en els termes especificats a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caracter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podrán ser exercitats escrivint-nos a l’adreça de correu electronic hola@wowsterposter.com. En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicará el caracter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida.

Antídotres SL podrá facilitar dades d’usuari als seus socis comercials. D’aquesta forma, l’usuari podrá rebre ofertes comercials de tercers. Sobre aquest punt, s’especifica que, excepte refusament exprés per part de l’usuari, Antídotres SL podrá facilitar les dades d’aquest als seus socis comercials.

Per a la realització i seguiment de les compres o altres serveis al client que puguin implantar-se en un futur, haurá de registrar les seves dades personals i escollir una contrasenya per a l’accés a les zones restringides que requereixin la seva identificació previa. Això evitara la seva cumplimentació en visites posteriors. En el moment que l’usuari es registra al servidor de Antídotres SL o realitza una comanda, les seves dades personals i domiciliaries, aixi com les transaccions realitzades i en curs, son incorporades a la base de dades de Antídotres SL, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda, aixi com per realitzar el seu seguiment. Si l’usuari ha donat el seu consentiment expressament, i no ha estat revocat, també s’utilitzarán per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin ser del seu interés. En qualsevol moment podra modificar les dades del seu registre de client (canvi de domicili, telefon, …) o sol.licitar un recordatori de contrassenya si la ha oblidat.

COOKIES

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies son petites quantitats de informació que s’emagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirá. Les cookies tenen, generalment, una duració limitada en el temps. Cap cookie d’aquesta web permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’usuari, la seva adreça de correu electronic o qualsevol un altre medi de contacte. Cap cookie d’aquesta web pot extraure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. La única manera, en aquesta web, de que la informació privada de l’usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

L’usuari pot inhabilitar l’ús de cookies desde la configuració del seu navegador de internet o pot establir certes polítiques que permetin activar un mode privat mitjançant el qual les cookies es borren sempre després de la seva visita.

Search

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta